NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – PROMETNI REDAR: OBAVIJEST O TERMINU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na temelju odredbe članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: broj: 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu službenika/ice i namještenika/ice u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Hvara (dalje u tekstu: Povjerenstvo) dostavlja OBAVIJEST o terminu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, način i područje testiranja te pravne i druge izvore za pripremanje kandidata.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO