Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Hvar 1612

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 17. Statuta Javne ustanove za kulturu Hvar 1612 („Službeni glasnik Grada Hvara“ br. 1/23) Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi Hvar 1612 raspisuje Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Hvar 1612.

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO