Javni poziv za dostavu zahtjeva za korištenje kućica za vrijeme adventa u gradu Hvaru

S ciljem obogaćivanja ponude u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana gradonačelnik grada Hvara objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za korištenje kućica za vrijeme adventa 2023. u gradu Hvaru.

Grad Hvar će u razdoblju od 8. prosinca 2023. do 7. siječnja 2024. godine organizirati prigodnu ugostiteljsku ponudu postavljanjem maksimalno šest kućica na Trgu sv. Stjepana, ispred Lođe.

Cijena korištenja kućice za navedeni period je 1.500,00 EUR i plaća se prije početka korištenja, odnosno prilikom preuzimanja Zaključka.

Grad Hvar poziva sve zainteresirane ugostitelje (pravne i fizičke osobe) te udruge civilnog društva da najkasnije do četvrtka, 23. studenoga 2023. godine u 15 sati iskažu interes za korištenjem navedenih kućica putem ispunjavanja Zahtjeva, koji čini sastavni dio ovoga Poziva.

Ispunjeni Zahtjev je potrebno potpisati, ovjeriti i dostaviti u pisarnicu Grada Hvara na adresi Milana Kukurina 2 (ured gradonačelnika) zajedno s potvrdama o nepostojanju dugovanja: Porezne uprave, Turističke zajednice grada Hvara, Komunalnog Hvar d.o.o. i Grada Hvara. Potvrda Grada Hvara može se ishoditi u Odsjeku za proračun i financije JUO Grada Hvara uz priloženu potvrdu Porezne uprave (Ulica Ive Miličića 7).

Zahtjevi dostavljeni putem pošte ili elektronske pošte neće se razmatrati, kao ni zahtjevi dostavljeni izvan navedenog roka te bez priloženih potvrda.

Kućice će se dodijeliti prema kvaliteti i raznovrsnosti ponude te eventualnim dodatnim aktivnostima, a o konačnom izboru odlučit će gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva koji čine predstavnici JUO Grada Hvara, Ustanove u kulturi HVAR 1612 i Turističke zajednice grada Hvara. Svi zainteresirani dužni su u Zahtjevu detaljno obrazložiti svoju ugostiteljsku ponudu te dodatne aktivnosti.

Popis odabranih prijavitelja bit će objavljen  na službenoj stranici Grada Hvar (www.hvar.hr) te na Facebook stranici Grada Hvara 27. studenog 2023. godine. Odabrani prijavitelji bit će pozvani na sastanak na kojem će se detaljno odrediti obveze i način poslovanja te će pritom biti dužni potvrditi prihvaćanje svih navedenih uvjeta. U suprotnom, bit će odabran sljedeći ponuditelj s liste.

Korisnici imaju obvezu pridržavanja svih važećih zakonskih propisa vezanih uz obavljanje djelatnosti.

Ovaj Poziv objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Hvara i na oglasnoj ploči.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Javni poziv za dostavu zahtjeva za korištenje kućica za vrijeme adventa 2023. u gradu Hvaru

ZAHTJEV – obrazac 2023

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO