Javni poziv za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i naplatu naknade u fazi izgradnje novog gradskog groblja u Hvaru

Komunalno Hvar d.o.o. (Uprava groblja), na temelju Zaključka o prihvaćanju projekta izgradnje novog gradskog groblja „Kruvenica“ u Hvaru KLASA: 363-01/22-3/01, URBROJ: 2181-2/01-02-22-02, donesenog 19. 8. 2022., raspisuje Javni poziv za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i naplatu naknade u fazi izgradnje novog gradskog groblja u Hvaru.

 1. Uprava groblja će od 8. 12. 2023. u uredskim prostorijama na adresi Ulica Vlade Stošića 7, Hvar, zaprimati zahtjeve za dodjelu grobnih mjesta na korištenje i vršiti naplatu naknade u fazi izgradnje novog gradskog groblja u Hvaru.
 1. Tipovi i cijene grobnica za koje je moguće ugovoriti korištenje su sljedeće:
 • JEDNOSTRUKA GROBNICA SA 3 UKOPNA MJESTA     = 10.451,92 €
 • DVOSTRUKA GROBNICA SA 6 UKOPNIH MJESTA        = 13.438,18 €
 • GROBNICA U GROBNOM ZIDU S 2 UKOPNA MJESTA  = 6.470,24  €
 • NIŠA ZA URNU                                                                  =  3.152,17 €

Navedene cijene su izražene sa PDV-om.

 1. Ugovaratelj korištenja grobnog mjesta ima mogućnost ostvarivanja popusta prema sljedećim kriterijima:
 • za sve građane koji imaju prebivalište duže od 10 godina u gradu Hvaru – 10%
 • ako se naknada za korištenje grobnog mjesta plaća odjednom – 20%
 • ako se naknada za korištenje grobnog mjesta plaća u dva obroka (50% prilikom potpisivanja ugovora, a preostalih 50% najkasnije u roku od godine dana) – 10%

 

Prilikom podnošenja zahtjeva korisnik je dužan priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • osobnu iskaznicu
 • potvrdu o prebivalištu izdanu od strane PP Hvar.
 1. Plaćanjem naknade Korisnik dobiva na korištenje u potpunosti dovršeno grobno mjesto uključujući nadgrobnu ploču i nadgrobni spomenik.
 1. Detaljan plan groblja koji je sastavni dio Javnog poziva zainteresiranim strankama je dostupan u uredskim prostorijama Uprave groblja, na mrežnim stranicama: komunalnohvar.com, www.hvar.hr i na oglasnim pločama Grada Hvara i društva Komunalno Hvar d.o.o..

 

KOMUNALNO HVAR d.o.o.

UPRAVA GROBLJA

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO