JAVNA USTANOVA U KULTURI HVAR 1612 RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Na temelju članka 20. Statuta Javne ustanove u kulturi HVAR 1612, čl. 10 i 11. Pravilnika o radu Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 od 13. studenoga 2023. te čl. 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Upravno vijeće Javne ustanove u kulturi HVAR 1612 na sjednici 29. siječnja objavljuje Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik za međunarodnu suradnju, projekte i marketing te za radno mjesto tehničar za održavanje / kućni majstor.

Više u tekstu natječaja: OVDJE.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO