Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2019. godinu sastoji se od:

0. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o donošenju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2019. godinu

1. Godišnji izvještaj za 2019. g. – objava gradonačelnika 1. str.

2. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Tablice uz izvještaj o izvršenju – Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha, te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa

6. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019. g.

7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. g.

Facebook
WhatsApp
Twitter

POVEZANO