Zelena čistka u Hvaru

Grad Hvar se i ove godine pridružuje međunarodnoj akciji World Cleanup Day koja se 21. rujna održava u cijelom svijetu – u Hrvatskoj pod nazivom Zelena čistka.
U suradnji sa gradskom tvrtkom Komunalno Hvar d.o.o. odabrane su lokacije za čišćenje i dogovorena potrebna logistika za vrijeme održavanja same akcije.  Uz građane i hvarske udruge, akciji su se odazvale i Osnovna i Srednja škola Hvar, a čistit će se okoliš zgrade škole, obalni dio Križne Luke, Šumica i sjeverna padina ispod Fortice. Okupljanje je na Dolcu u subotu u 9.30 sati, ispred karte otoka na ulazu u tržnicu.
Za najmlađe će biti organizirana i edukacija o problemu otpada u prirodi, u suradnji s Planinarskim društvom Hvar i hvarskim DVD-om.

Organizacijom Zelene čistke Grad Hvar već petu godinu sudjeluje u najvećoj nacionalnoj kampanji zaštite okoliša s ciljem osvještavanja problema neodgovornog odnosa prema okolišu.

zelena cistka 2019 plakatProtected with SiteGuarding.com Antivirus