Svjetski dan prve pomoći obilježen na Veloj plaži ispred hotela “Amfora”

Gradsko društvo Crvenog križa Hvar je sa svojim mladim aktivistima obilježilo Svjetski dan prve pomoći među kupaćima na plaži ispred hotela „ Amfore“. Svake godine mjesto održavanja manifestacije odabire se u skladu s time kome je posvećen taj Dan tekuće godine. Budući je ove godine Hrvatski Crveni križ odlučio posvetiti Svjetski dan prve pomoći djeci idealno je bilo koristiti blagodati jedne od najljepših plaža na Jadranu. Kupači zatečeni na plaži bili su vjerna publika mladeži Crvenog križa Hvar koji su najprije dijelili promidžbene materijale, objašnjavali turistima o čemu se radi i na kraju su dvije ekipe prve pomoći prezentirale niz povreda i njihovo zbrinjavanje.

Cilj obilježavanja ovog Dana, a koji je „ustoličila“ Međunarodna federacija društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, je izgrađivanje svijesti o potrebi solidarnog pomaganja , primjena naučenih vještina u neželjenim životnim situacijama,masovnim nesrećama,te kontinuirano stjecanje i obnavljane znanja i vještina pružanja prve pomoći. Kako nitko nije izuzet od rizika mogućeg ozljeđivanja svi bi trebali i mogli naučiti pružati prvu pomoć.

Svjetski Dan prve pomoći obilježava se prvu subotu u rujnu, a posvećuje se osjetljivim –ranjivim skupinama poput djece, što je i slogan ove godine sa željom da se osigura sigurnost djece na svakom polju života. Naime ozljede su vodeći uzrok smrti djece i adolescenata, a po ocjeni stanja sigurnosti djece u Hrvatskoj, nužno je daljnje raditi na prevenciji ozljeda djece, posebno onih uzrokovanih padovima, utapanjem,opeklinama,gušenjem, kao i njihove sigurnosti kao pješaka i putnika

Crveni križ Hvar – ravnateljica Maja BudrovićProtected with SiteGuarding.com Antivirus