Snimke 45. sjednice Gradskog vijeća Grada Hvara

45 gv 1 tocka

45 gv 2 tocka

45 gv 3 tocka

45 gv 4 tocka

45 gv 5 tocka

45 gv 6 tocka

45 gv 7 tocka

45 gv 8 tocka

45 gv 9 tocka

45 gv 10 tocka

45 gv 11 tocka

45 gv 12 tocka

45 gv 13 tocka

45 gv 14 tocka

45 gv 15 tocka

45 gv 16 tocka

45 gv 17 tocka

45 gv 18 tocka

45 gv 19 tocka

45 gv 20 tockaProtected with SiteGuarding.com Antivirus