Snimka 48. sjednice GV Grada Hvara

48 gv 1 tocka

48 gv 2 tocka

48 gv 3 tocka

48 gv 4 tocka

48 gv 5 tocka

48 gv 6 tocka

48 gv 7 tocka

48 gv 8 tocka

48 gv 9 tocka

48 gv 10 tocka

48 gv 11 tocka

48 gv 12 tocka

48 gv 13 tocka

48 gv 14 tocka

48 gv 15 tocka

48 gv 16 tocka

48 gv 17 tocka

48 gv 18 tocka

48 gv 19 tocka

48 gv 20 tocka

48 gv 21 tockaProtected with SiteGuarding.com Antivirus