Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2014.g. do 31.12. 2014.g.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za razdoblje od 01.01.2014.g. do 31.12.2014.g. dostupan je na sljedećim linkovima:
- Registar ugovora

- Registar Ugovora 2014 tablicaProtected with SiteGuarding.com Antivirus