Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje

Radovi na izgradnji uređaja za pročišćavanje su u završnoj fazi građevinskih radova koji prethode dopremi i montaži hidromehaničke i druge opreme. Dovršetak radova i početak probnog rada postrojenja predviđen je do kraja ove godine.

Radovi na izgradnji podmorskog ispusta su završeni u potpunosti.

 Otpadne vode iz postojećeg sustava će se usmjeravati na uređaj preko ulaznog razdjelnog okna. Preko ulaznog okna će se također omogućiti prihvat sadržaja septičkih jama. Na rešetkama se iz otpadne vode uklanja većina krupnih i vlaknastih tvari radi zaštite ostalih dijelova uređaja od preranog trošenja i mogućih zastoja. Ostaci koji zaostanu na rešetki i prilikom mehaničke obrade nazivaju se primarni mulj, koji se sa rešetke automatski istresa u kontejner koji je smješten uz uređaj. Također će se i u separatoru masti i ulja istaložiti određena količina pijeska koji će se zbrinjavati kao i mulj sa rešetki odnosno na odlagalištu komunalnog otpada.

Nakon tretmana na uređaju za pročišćavanje, otpadne vode prikupljaju se u dozažnom bazenu, gdje se preko dva dozažna sifona ispuštaju u tlačni cjevovod kojim se ove vode transportiraju (kopnenom i podmorskom dionicom) do difuzora podmorskog ispusta na dubini 68 m, na udaljenosti 1070 m od obale rta Galijola.

Na kopnenom dijelu ukupne duljine 1220 m predviđena je izgradnja dvaju okana (revizijsko i odzračno) od armiranog betona. Na kopnenom dijelu nije predviđena izgradnja ceste, već su predviđeni samo minimalni zemljani radovi na pripremi trase i iskop za polaganje tlačne cijevi, kao i zatrpavanje do nivoa buduće radne ceste.

Podprojekt  se tijekom izgradnje financira iz sredstava zajma svjetske banke (do 11.750.000 kn), Hrvatskih voda (do 1.215.000 kn), Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva (do 5.640.000 kn) te jedinice lokalne samouprave (do 4.895.000 kn).

 PLANOVI:

  • Nabava specijalnog vozila za održavanje kanalizacijskog sustava (u pripremi)
  • Sanacija klizišta i kanalizacijskog kolektora na predjelu Podstine (u iščekivanju dozvola)
  • Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava naselja Milna (u postupku)


Protected with SiteGuarding.com Antivirus