Pružanje zdravstvene zaštite turistima

Prema trenutno važećim pravilnicima o pružanju zdravstvene zaštite domaćim i stranim osiguranicima, svi liječnici u mreži javne zdravstvene službe u ugovornom odnosu s HZZO-om imaju OBAVEZU pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu turistima (domaćima putem HZZO iskaznice i strancima putem EU kartice).

Pokretanje turističkih ambulanti se nastavlja od strane Doma zdravlja SDŽ i Splitsko-dalmatinske županije, ali valja napomenuti da sve usluge koje se u njoj pružaju pacijent (turist) plaća izravno budući da u turističkoj ambulanti ne vrijedi niti jedno zdravstveno osiguranje (domaće-HZZO, niti strano).

U prilogu je popis liječnika opće/obiteljske medicine i liječnika pedijatara na području Splitsko-dalmatinske županije koji imaju ugovor s HZZO-om unutar mreže javne zdravstvene službe s adresama ordinacija i kontakt telefonom.

2020_06 OM_SDZ_za turiste

2020_06 PED_SDZ_za turiste

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus