Priopćenje gradonačelnika grada Hvara na temu zbrinjavanja otpada

Poštovane građanke i građani,

prateći situaciju u našem gradu nastalu zbog novog načina postupanja s otpadom, smatram potrebnim na ovaj način obratiti se Vama, građankama i građanima Hvara, kako bismo zajedničkim naporima prebrodili novonastalu situaciju koja djelomično izaziva negativne reakcije javnosti.

Na početku želim istaknuti i ponoviti još jednom kako je naša zemlja, pristupanjem u članstvo EU, preuzela i obvezu novog načina postupanja s otpadom, koja između ostalog nalaže da do 2020. godine svi zajedno moramo odvajati 50 posto komunalnog otpada, a trenutno odvajamo samo 24 posto.

Kako neispunjavanje ovih obaveza povlači za sobom plaćanje visokih novčanih kazni, Vlada je nakon žurnog donošenja novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom isto tako žurno donijela i Uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom koja se primjenjuje od 1. studenoga 2017. godine s obvezom implementacije u roku od jedne godine.

Pravila su, dakle određena i započela je primjena načela plaćanja komunalnog otpada po količini, prema kojem „onečišćivač plaća“, a ujedno se omogućava korisnicima kontrolu vlastitih troškova striktno vezanih uz količinu otpada pojedinog kućanstva što je, složit ćete se, jedini ispravan i pravedan način naplate.

Upravo u tom smjeru smo u Gradu Hvaru i krenuli.

Sukladno odrednicama Uredbe, Gradsko vijeće Grada Hvara je bilo dužno donijeti Odluku o načinu pružanja i naplati usluge odvoza komunalnog, biorazgradivog, reciklabilnog te glomaznog otpada, što je i napravljeno u studenome 2017. godine.

Nismo gubili vrijeme i odmah se krenulo s realizacijom kako bi na vrijeme dočekali turističku sezonu: temeljem gore navedenih akata izrađen je Program sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, prihvaćen je novi cjenik, nabavljen je određeni broj spremnika za miješani komunalni otpad (kante i vrećice), kao i spremnika za reciklabilni otpad, koji su se od 1. veljače dijelili svim korisnicima usluge u gradu.

Sve je napravljeno sukladno Zakonu, Uredbi i Odluci.

Ono što smo trebali napraviti odmah, kako bismo omogućili novi način prikupljanja i naplate prema količini, jest da uklonimo postojeće spremnike (kontejnere i kante) s javnih površina, jer u ovom trenutku nismo u mogućnosti kontrolirati i evidentirati količinu u njima odloženog otpada. Ovdje treba naglasiti kako ćemo, čim se steknu uvjeti, vratiti kontejnere s ugrađenim sustavima za očitavanje u one dijelove grada gdje nema pristupa vozilima pa će i građani u užem centru grada uskoro imati povoljnije uvjete prikupljanja otpada.

Na žalost, uz sva naša nastojanja, iz objektivnih razloga nastalih tijekom postupka pribavljanja potrebne opreme i implementacije sustava očitanja , s primjenom sustava na terenu započeli smo od 1. svibnja, unaprijed svjesni da je već započela turistička sezona i da ćemo trebati „u hodu“ rješavati sve nepredviđene poteškoće. Ali bili smo spremni prihvatiti izazov i raditi najbolje što možemo.

Kada smo već mislili da je sve krenulo pravim putem i da uz sve teškoće ipak uspijevamo ostvariti planirano, krajem travnja ove godine, nakon tematske sjednice Gradskoga vijeća, na društvenim mrežama počele su kružiti neutemeljene i nepotpune informacije. Koristeći kompleksnu situaciju odvoza otpada iz dijelova grada u kojima je onemogućen pristup komunalnih vozila do svakog praga i gdje se traži suradnja građana i  pridržavanje određenih satnica odvoza s obračunskih mjesta, građane se otvoreno poziva na bunt i bojkot novog sustava odvoza komunalnog otpada, odnosno povratak na stari sustav.

Opet naglašavam da je to nemoguće.

Stari sustav, koji je omogućavao da se otpad može baciti kada hoćete, gdje hoćete i koliko hoćete novim Zakonom, Uredbom i Odlukom otišao je nepovratno u povijest i treba ga zaboraviti.

Svjestan sam činjenice kako je u navedenim nepristupačnim dijelovima gradske jezgre našim građanima otežana situacija i možda to izgleda da tražimo od njih da se prilagođavaju sustavu, a ne obrnuto, moram naglasiti da smo poduzeli sve da nadgradnja za spremnike stigne što prije i da se tako opremljeni spremnici vrate na određene pozicije. Do tada molim građane iz ovih dijelova grada na suradnju i pridržavanje sadašnjeg rasporeda odvoza.

Kao gradonačelnik grada Hvara od Komunalnog Hvar d.o.o. zahtijevam maksimalan trud i zalaganje, tražim da u zadanim okolnostima našim građanima pruže što bolju uslugu, ali istovremeno tražim od građana podršku i pomoć u provođenju svakodnevnih poslova odvoza otpada, kako se otpad ne bi ostavljao po javnim površinama gdje to nije dopušteno.

Takvim neodgovornim postupcima pojedinci ne štete drugima, već prave štetu sebi i svome gradu.

Za takvo neodgovorno ponašanje pojedinaca više nema nikakvog opravdanja, vrijeme prilagodbe je iza nas pa će temeljem Odluke o komunalnom redu Grada Hvara i drugih odredbi, pojedinci za svoja djela snositi i posljedice.

 

Na kraju želim još jednom apelirati na sve Vas koji volite ovaj grad, sa svim njegovim kvalitetama i nedostacima, da samo zajedničkim snagama i zajedničkom željom možemo doći do cilja – do života u uređenom gradu koji čuva svoj okoliš i brine o svojoj čistoći i svom obrazu.

Rikardo Novak, gradonačelnik

rasporedProtected with SiteGuarding.com Antivirus