PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2019.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

Sastoji se od:

- Prijedlog gradonačelnika Odluke o izvšravanju Proračuna Grada Hvara za 2019.g.-1 st.

- Prijedlog gradonačelnika Proračuna Grada Hvara za 2019.-1 st.

- Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Hvara za 2019.godinu

- Prijedlog Proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcije za 2020. i 2021.g.Protected with SiteGuarding.com Antivirus