PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.

-PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018.G. I 2019.G.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.Protected with SiteGuarding.com Antivirus