Prijedlog Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Hvara za 2019. g. i projekcija za 2020. i 2021 godinu (donosi Gradsko vijeće Grada Hvara) možete preuzeti OVDJE.

Prijedlog Izmjena i dopuna Plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Hvara za 2019. godinu (donosi gradonačelnik Grada Hvara) možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus