Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti

Grad Hvar objavljuje poziv svim zainteresiranim pravnim ili fizičkim osobama (obrtnici) za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti, temeljem Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Hvara za 2020. godinu.

Zahtjevi za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Hvara podnose se Vijeću za dodjelu koncesijskih odobrenja Grada Hvara, na adresi Milana Kukurina 2, protokol kod Ureda gradonačelnika, do 15. srpnja 2020. godine.

O načinu i uvjetima podnošenja zahtjeva više u tekstu Poziva:

Poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje pomorskog dobra

Izjave za potpis i ovjeru možete preuzeti na sljedećim poveznicama:

Izjava o davanju suglasnosti komunalnom redaru

Izjava o pokretanju ovrhe u slučaju neurednog plaćanjaProtected with SiteGuarding.com Antivirus