Poziv za ispunjavanje upitnika za izradu Plana energetske tranzicije otoka Hvara

Početkom ožujka 2020. godine u Hvaru je održana edukacija/radionica na temu izrade Plana energetske tranzicije otoka Hvara tijekom koje je predstavljen prvi dio Plana te su izneseni podaci koji ukazuju na činjenično stanje na otoku Hvaru, poput proizvodnje emisija CO2 u prometu u 2019. godini na Hvaru, potrošnje električne energije u 2018. i 2019. godini na razini cijelog otoka te druge stavke koje prikazuju proizvodnju emisija CO2 na otoku.

Zbog situacije s pandemijom COVID-19 slijed radionica nije nastavljen, ali je izrađen Upitnik putem kojega će se dobiti jasnija slika situacije na otoku, želje i vizija lokalnog stanovništva koje ima želju sudjelovati u samoj izradi Plana.

Pozivamo sve žitelje otoka Hvara na ispunjavanje upitnika i sudjelovanje u izradi Plana.

https://www.cognitoforms.com/Vivosomnia1/UpitnikZaIzraduPlanaEnergetskeTranzicijeOtokaHvaraProtected with SiteGuarding.com Antivirus