Poziv na 54. sjednicu Gradskog vijeća Grada Hvara, posljednju u ovom sazivu

Gradsko vijeće Grada Hvara održat će svoju 54. sjednicu u utorak, 30. ožujka 2021., u galeriji Arsenal s početkom u 8 i 30 sati.

Sjednica će biti održana bez prisustva javnosti, u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama NZJZ i Stožera civilne zaštite RH. Audiosnimka sjednice bit će dostupna na službenim mrežnim stranicama Grada Hvara.

Predloženi dnevni red posljednje sjednice Gradskog vijeća u ovom sazivu je sljedeći:

1. Verifikacija zapisnika s 53. sjednice Gradskog vijeća

2. Pitanja vijećnika

3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta

4. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o baznim stanicama telekomunikacijske infrastrukture i uvođenju 5G tehnologije

5. Prijedlog Odluke o javnom redu i miru na području Grada Hvara

6. Prijedlog Zaključka o priznanju tužbenog zahtjeva u predmetu P-1929/19

7. Prijedlog Zaključka o oročavanju novčanih sredstava

8. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Hvara od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine

9. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

10. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupa javnih površina

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup na određeno vrijeme poslovnih prostora 2 i 3 u Fontiku

12. Prijedlog Zaključka o očitovanju o zahtjevu za ocjenu zakonitosti

13. Prijedlog Plana postavljanja uređaja za podizanje ili mijenjanje gotovog novca (bankomata) na području grada Hvara

14. Prijedlog Odluke o visini naknade obavljanja poslovne djelatnosti podizanja i mijenjanja gotovog novca s javne površine (bankomata) na području Grada Hvara

15. Prijedlog Odluke o korištenju i zakupu javne površine

16. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o postavljanju oznaka, uređaja i urbane opreme na području Grada Hvara (SG, broj 3/17)

17. Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

18. Prijedlog Analize sustava civilne zaštite Grada Hvara u 2020. godini

19. Prijedlog Plana operativne provedbe Programa aktivnosti zaštite od požara za Grad Hvar u 2021. godini s planom motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenih prostora

 

Na znanje:

-          Izvještaj o radu komunalnog redarstva od 1. 1. 2020. do 31. 12. 2020. godine

-          Prijedlog grupe građanaProtected with SiteGuarding.com Antivirus