Otočko natjecanje Prve Pomoći-12.03.2011.

GRADSKO NATJECANJE PODMLATKA I MLADEŽI HCK-HVAR 2011.

Osnovna škola Hvar,sportska dvorana,12.03.2011.godine u 9,00 sati

U skladu sa Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske,Ministarstvo znanosti,obrazovanja i sporta,te pravilima natjecanja mladeži Hrvatskog Crvenog križa,održalo se ovo natjecanje na razini otoka Hvara.

Manifestaciju je pozdravio ravnatelj O.Š.Hvar, Duško Kovačić,ravnateljica CK Maja Budrović,

te u ime grada Hvara ,zamjenik gradonačelnika Frane Bibić.

Na Gradskom natjecanju natjecale su se ekipe iz osnovnih i Srednje škole s područja otoka.

U kategoriji podmladka nastupile se tri ekipe i to:

-Osnovna škola Hvar pod zaporkom REDIKULI

-Osnovna škola Jelsa pod zaporkom MEDICAL

-Osnovna škola Stari Grad pod zaporkom LAVICE

U kategoriji mladeži natjecale su se dvije ekipe Srednje škole Hvar i to:

- ekipa odjeljenja Hvar pod zaporkom PUFLICE i

- ekipa odjeljenja Jelsa pod zaporkom ŠTRUMFETE.

Tema natjecanja:

1.Pokret Crvenog križa

2.Međunarodno humanitarno pravo

3.Prava čovjeka i prava djece

4.Znanja i vještine u pružanju prve pomoći (test i praksa)

Pobjednici natjecanja stječu pravo natjecanja na Međužupanijskom natjecanju(županije Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska) koje će se održati 16.travnja u Imotskom.

EKIPA POMLADKA : (Pobjednici) EKIPA MLADEŽI: (Pobjednici)

O.Š.Petra Hektorovića-Stari Grad S.Š. Hvar

1.Leona Buratović 1.Marija Vučetić

2.Nikol Petrić 2.Tereza Domančić

3.Josipa Radoslavić 3.Lucija Petrić

4.Ivana Radoslavić 4.Roza Tudor

5.Klara Kovačević 5.Dubravka Ilišković

6.Denijal Habibović 6.Ines Vehabović

Mentor:Andreja Kovačević Mentor: Margita Jurić -Anna Tomičić

Za Povjerenstvo : Milena Filičević

Za Crveni križ : Maja BudrovićProtected with SiteGuarding.com Antivirus