Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Odluku možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus