Odluka o izmjeni i dopuni plana nabave

Na temelju članka 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj: 90/11 i 83/13) i članka 35. Statuta Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj 5/09, 7/09, 8/09, 11/11, 2/11- pročišćeni tekst i 6/13), Gradonačelnik Grada Hvara, donosi ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE

Objavu možete preuzeti ovdje!Protected with SiteGuarding.com Antivirus