Obavijest za udruge – zahtjev za isplatu sredstava

Ovim putem obavještavamo sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu da odobrena sredstva mogu zatražiti putem Obrasca C4 – Zahtjev za isplatu sredstava s tablicom troškova, a koji su objavljeni na službenim internetskim stranicama Grada Hvara.

Sve udruge kojima je odobreno financiranje programa i projekata za 2020. godinu nakon potpisa ugovora trebaju ispuniti Zahtjev za isplatu sredstava te pripadajuću tablicu troškova (dokumente potrebne za pristupanje potpisivanju ugovora možete pronaći u Pozivu udrugama).

Zahtjevi moraju biti obrazloženi dokumentacijom o nastalom trošku (preslike računa, obračuna plaća, putnih naloga i sl). U slučaju da Korisnik mora plaćati troškove unaprijed, dužan je uz Zahtjev dostaviti ponudu ili predračun te nakon primljenih sredstava dostaviti Gradu presliku računa te presliku uplate. Zahtjev za isplatu zadnjeg obroka mora se predati najkasnije do 30. studenoga 2020. godine, a Grad će isplatiti sredstva, temeljem odobrenog zahtjeva za isplatu, najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Zahtjev za isplatu sredstava ovjeren pečatom i potpisom predaje se u pisarnici Grada Hvara na adresi: Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Odsjeku za proračun, financije i gospodarstvo, JUO Grada Hvara: Margita Petrić-Hraste, dipl. oec., 091/4741-018, 021/681-724.

Tekst obavijesti možete preuzeti OVDJE.

Dokumenti za preuzimanje:

Obrazac C4 – Zahtjev za isplatu sredstava

Tablica troškovaProtected with SiteGuarding.com Antivirus