OBAVIJEST UDRUGAMA-UVRŠTENJE U PROGRAME JAVNIH POTREBA ZA 2016. PRORAČUNA GRADA HVARA

Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara obavještava sve udruge koje svoje projekte i programe namjeravaju kandirati za financiranje iz sredstava proračuna Grada Hvar , da će natječaj /poziv biti objavljen po donošenju Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu, vjerojatno tijekom siječnja 2016.godine.

Razlog promjeni načina odobravanja financijskih sredstva je da je Vlada Republike Hrvatske 05.03.2015.g. donijela Uredbu o kriterijima , mjerilima  i postupcima financiranja i  ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) koja obvezuje i jedinice lokalne samouprave prilikom odobravanja financijskih sredstava.Protected with SiteGuarding.com Antivirus