OBAVIJEST SVIM UDRUGAMA KOJE SU U 2015. GODINI PRIMILE DONACIJE IZ PRORAČUNA GRADA HVARA

Obavještavamo sve neprofitne organizacije ( udruge ) da sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), a koje su tijekom 2015.godine primili sredstva za svoje aktivnosti  iz Proračuna  Grada Hvara, da su dužni najkasnije do 01.ožujka 2016.godine podnijeti Gradu Hvaru Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2015.godinu,  na obrascu „PROR-POT“ ( obrazac je dan u nastavku).  Popunjavanje obrasca objašnjeno je u člancima 14., 15. i 16. navedenog Pravilnika.  Za nepodnošenje navedenog Izvještaja propisane su novčane kazne i te udruge neće biti u mogućnosti javiti se na natječaj za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Hvara u 2016.godini.

Navedeni Pravilnik dostupan je  ovdje, a obrazac „PROR-POT“ dostupan je ovdje.Protected with SiteGuarding.com Antivirus