OBAVIJEST O PRIMLJENIM DONACIJAMA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA HVARA

IZJAVE:

dr Drago Carić

Katija Zaninović Dawnay

Marko Jeličić

Nada Jeličić

Pjerino Bebić

Stjepan JeličićProtected with SiteGuarding.com Antivirus