Obavijest o dostavi završnih izvještaja udruga koje su financirane iz proračuna Grada Hvara

Sukladno sklopljenim ugovorima sve udruge civilnog društva koje su tijekom 2020. godine primile donacije za svoje programe i aktivnosti obvezne su dostaviti sljedeće izvještaje Gradu Hvaru:

  • do 31. 1. 2021. obrazac OPIS i obrazac FIN-IZVJ (obrasci se nalaze na web stranici u dijelu JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE) – NIJE POTREBNO PRILAGATI RAČUNE
  • do 1. 3. 2021. obrazac PROR-POT  (obrazac možete preuzeti OVDJE)

Izvještaji se dostavljaju u tiskanom obliku, poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Hvara, Milana Kukurina 2, ovjereni od strane osobe zadužene za zastupanje te pečatom.Protected with SiteGuarding.com Antivirus