Obavijest o dostavi završnih izvještaja udruga koje su financirane iz proračuna Grada Hvara

Sukladno sklopljenim ugovorima sve udruge civilnog društva koje su tijekom 2021. godine primile donacije za svoje programe i aktivnosti obvezne su dostaviti sljedeće izvještaje Gradu Hvaru:

  • do 31. 1. 2022. obrazac OPIS i obrazac FIN-IZVJ ( obrasci se nalaze na web stranici u dijelu JAVNI NATJEČAJ ZA UDRUGE) – NIJE POTREBNO PRILAGATI RAČUNE

Izvještaji se dostavljaju u tiskanom obliku, poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Hvara na adresu Milana Kukurina 2, 21450 Hvar, ovjereni od strane osobe zadužene za zastupanje te pečatom.Protected with SiteGuarding.com Antivirus