Obavijest građanima korisnicima komunalne naknade i NUV-a

Zbog prijelaza na novo programsko rješenje obračunavanja komunalne naknade i naknade za uređenje voda, prilikom tiskanja uplatnica za 2021. godinu došlo je do tehničke pogreške uslijed koje su stambeni prostori pogrešno navedeni kao poslovni prostori. Također, zbog prijenosa podataka s jednog programskog rješenja na drugi nekim su korisnicima na uplatnicama adrese pogrešno prikazane.

Ovim putem obavještavamo građane da su u bazi podataka svi podaci ispravno navedeni te molimo da zanemare pogrešno naveden podatak o namjeni prostora, ukoliko su iznosi na uplatnicama isti kao i prijašnjih godina.

Ukoliko postoji pogreška u iznosu obračuna ili u kvadraturi prostora, pozivamo građane da se jave u Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo Grada Hvara, na broj telefona 021/681-724  ili putem e-maila margita.petric-hraste@hvar.hr.

Ujedno obavještavamo da se zbog kašnjenja dostave uplatnica utvrđuje novi rok plaćanja za razdoblje 01-03/2021., a to je 9. kolovoza 2021. godine.

Ovim putem ispričavamo se građanima zbog eventualnih neugodnosti i zahvaljujemo na razumijevanju.Protected with SiteGuarding.com Antivirus