Natječaj za zapošljavanje

Dječji vrtić „Vanđela Božitković“

HVAR

Hvar, 14. kolovoz 2013.

 

Na temelju čl. 13. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 94/13. Od 22.07.2013.) Upravno vijeće Dječjeg vrtića donosi odluku o raspisivanju

 N A T J E Č A J A

 za

  1. Odgojitelja/icu – 2 izvršitelja/ice s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme
  2. Odgojitelja/icu – 2 izvršitelja/ice s punim radnim vremenom na određeno vrijeme (do 31.kolovoza 2014.)
  3. Odgojitelja/icu – 1 izvršitelja/icu s punim radnim vremenom za zamjenu odgojiteljice na bolovanju
  4. Višu medicinsku sestru sa skraćenim radnim vremenom (20 sati tjedno) na neodređeno vrijeme

Dokument natječaja možete preuzesti OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus