Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021. godinu s projekcijama za 2022./23. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021. godinu s projekcijama za 2022./23. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2020. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću 2021.

0.b Obrazac Prijedloga na Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021.

1. Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021.

2. Obrazloženje proračuna za 2021.

3. Plan proračuna za 2021.

4. Odluka o izvršavanju proračuna 2021.

5. Program socijalne skrbi za 2021

6. Program JP u kulturi – 2021.

7. Program JP u sportu – 2021.

8. Program ostale udruge – 2021.

9. Program građenja KI – 2021.

10. Program održavanja KI – 2021.

11.a Zaključak o pometanju za 2021.

11.b Plan pometanja za 2021.

12. Program korištenja sredstava legalizacije – 2021.Protected with SiteGuarding.com Antivirus