Lista natjecatelja za javno nadmetanje – kuća Soljačić

Listu natjecatelja za nadmetanje za zakup poslovnog prostora u prizemlju čest. zgr. 220 k.o. Hvar – kuća Soljačić, možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus