JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016. GOD.

Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi za 2016.g

Upute za prijavitelje – KULTURA

Obrasci za prijavu:


OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE – KULTURA

OBRAZAC Ugovora o financiranju udruga

Obrasci Završnog izvještaja:


 

 

 

 

 

 

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus