JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016. GOD.

Javni natječaj za financiranje projekata udruga ososba sa invaliditetom za 2016.g

Upute za prijavitelje UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM

Obrasci za prijavu:


 

OBRAZAC ZA PROCJENU KVALITETE PRIJAVE

OBRAZAC Ugovora o financiranju udruga

Obrasci Završnog izvještaja:


 

 

 

 

 

 

 

 

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus