Javni natječaj Ex Bonaparte

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine”, broj: 125/11 ), članka 5. stavak l. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup i kupoprodaju poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Hvara (“Službeni glasnik Grada Hvara”, broj: 2/12 ) i Odluke Gradskog vijeća Grada Hvara o raspisivanju javnog natječaja klasa: 372-01/13-01/17 urbroj: 2128-01-02-13-01 od 20. rujna 2013. godine, Gradonačelnik Grada Hvara, raspisuje JAVNI NATJEČAJProtected with SiteGuarding.com Antivirus