Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – uvala Mlini

Grad Hvar objavljuje Javnu raspravu u svezi Plana gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru na dijelu k.o.Hvar – predio uvala Mlini, otok Marinkovac

Javna rasprava bit će održana 8. ožujka 2019. g. u vremenu od 8 do 12 sati u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat.

Javni uvid bit će u prostorijama Grada Hvara, Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo, na adresi Ive Miličića 7 (Dolac), 1. kat, od 28. veljače do 8 ožujka 2019. g. kao i na mrežnim stranicama Grada Hvara.

Primjedbe dostaviti zaključno s 8. ožujka 2019. g. na adresu elektronske pošte: mirjana.pavicic@hvar.hr ili na adresu Grad Hvar, Jedinstveni upravni odjel, Milana Kukurina 2, 21450 Hvar.

Javna rasprava o Planu gospodarskog korištenja koncesije na pomorskom dobru – uvala Mlini

Plan gospodarskog korištenja na pomorskom dobru – uvala Mlini

Uvala Mlini_koncesija – grafički prikaz

 Protected with SiteGuarding.com Antivirus