Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara

Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom redu Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Protected with SiteGuarding.com Antivirus