Izvješće o savjetovanju s javnošću: Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2019.

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar je proveo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2019. godinu s projekcijama za 2020./21. godinu u razdoblju od 6. prosinca do 12. prosinca 2019. godine.

Izvješće možete preuzeti OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus