FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG VIJEĆNIKA DRAGE CARIĆ ZA 2013. GODINU

Financijski izvještaj za 2013. godinu:

1. Obrazac (PR-RAS-NDF)

2. Bilanca (BIL-NDF)

3. Bilješke

4. Godišnji financijski izvještaj (G-FIN-IZVJ)

5. Godišnji program rada za period od 12. 06 – 31. 12. 2013. godine

6. Financijski plan za razdoblje od 12. 06. – 31. 12. 2013. godine

7. Program rada za mandatno razdoblje 2013. – 2017. godine

8. Obrazac (IZ-D)

9. Izjava o donacijama

10. Godišnji program rada za 2014. godinu

11. Financijski plan za 01. 01 – 31. 12. 2014. godine



Protected with SiteGuarding.com Antivirus