Dostava podataka za postupak izrade proračuna Grada Hvara

U pripremi je izrada proračuna grada Hvara za 2014.

Pozivaju se sve udruge, društva i ustanove koje planiraju potporu iz proračuna da preuzmu poziv koji se nalazi OVDJEProtected with SiteGuarding.com Antivirus