Aktualno

Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

22.02.2016.

1. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u sportu sa područja grada Hvara” 2. [...]

Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Hvara za 2016. godinu

22.02.2016.

1.  “Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Hvara za 2016. godinu”  

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Hvara

18.02.2016.

Pravilnik je dostupan OVDJE

OBAVIJEST SVIM UDRUGAMA KOJE SU U 2015. GODINI PRIMILE DONACIJE IZ PRORAČUNA GRADA HVARA

17.02.2016.

Obavještavamo sve neprofitne organizacije ( udruge ) da sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), a koje [...]

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU i REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OD 01.01.-31.12.2015.G.

28.01.2016.

“PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU” dostupan je OVDJE , a “REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OD 01.01.-31.12.2015.G.” OVDJE
Protected with SiteGuarding.com Antivirus