POZIV NA TRIBINU

U SKLOPU SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU, GRAD HVAR

POZIVA   NA    TRIBINU

  • PREDSTAVLJANJE  PRIJEDLOGA NOVE ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MJEŠOVITOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU  GRADA HVARA
  • PREDSTAVLJANJE UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM  (NN 84/19)

 

Tribina će se održati u ponedjeljak, 27. siječnja 2020. godine u 18 h u Galeriji Arsenal (na katu).

Voditelj tribine je Koviljka Aškić, mr.sci.dipl.ing.kem.teh., iz EKO-ADRIA savjetovanja i edukacije

Očekujemo Vaš odaziv i sudjelovanje s ciljem uspostavljanja i unaprjeđenja javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području grada Hvara.

POZIV

TRIBINA HVARProtected with SiteGuarding.com Antivirus