Javne površine

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na rivi (pozicija B-18). Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama. Javni natječaj za prikupljanje pismenih

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje ponovni javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na Rivi. Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama. Javni natječaj za davanje u zakup

Javni natječaj za davanje u zakup javne površine

Grad Hvar raspisuje javni natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup javne površine na lokaciji ispred HP-a na rivi. Sve potrebne dokumente možete preuzeti na poveznicama. Javni natječaj za prikupljanje pismenih podnuda za