Dječji vrtić

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka odgojiteljice V. K. s roditeljskog dopusta – 1 izvršitelj/ica Odluka o šiframa za upise za pedagošku godinu 2024./2025. Pravilnik

Zaključci sa 12. sjednice Upravnog vijeća DV

Natječaj za radno mjesto spremač/ica, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do 31. kolovoza 2024. godine – 1 izvršitelj/ica

Poziv na 12. sjednicu Upravnog vijeća DV

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka odgojiteljice M.L.S. s bolovanja – 1 izvršitelj/ica

Zaključci s 11. telefonske sjednice Upravnog vijeća Poziv na 11. telefonsku sjednicu Upravnog vijeća

Rješenje o izvanrednim upisima u Dječji vrtić Vanđela Božitković za pedagošku godinu 2023./2024. Zaključci s 10. sjednice Upravnog vijeća

Poziv na 10. sjednicu Upravnog vijeća

Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom (40 sati) na određeno vrijeme do 31. kolovoza 2024. godine – 3 izvršitelja/ice Natječaj za radno mjesto odgojitelja/ice predškolske djece, s punim radnim vremenom

Zaključci sa 9. sjednice Upravnog vijeća Vrtića Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Vanđela Božitković Plan nabave roba, usluga i radova za 2024. godinu Bilješke uz