Aktualno

Artistički festival HVAR FOR ART – 02.08.-16.08.2011.

Artistički festival HVAR FOR ART (Forski Art ili Hvar za umjetnost) svojevrstan je hommage Hvaru iz 80-tih kada su na Pjaci umjetnici sa svojim radovima predstavljali jezgru života i kao takvi bili preteča brendiranja Hvara.

35. Sjednica gradskog vijeća Grada Hvara

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA G R A D   H V A R GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/11-01/1                          URBROJ: 2128-01-02-11-0            Hvar, 06. svibnja 2010. godine

Projekt eko-etno sela se nastavlja uz potporu EU fondova

U ponedjeljak 02. svibnja 2011. godine u Starom Gradu održao se sastanak na temu projekta ADRISTORICAL LANDS koji je odobren za financiranje EU bespovratniim sredstvima u okviru IPA programa Jadranske prekogranične suradnje.