Proračun Grada Hvara


Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 31. svibnja 2023. godine u 15:00 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

0a. Obrazac-savjetovanja s javnošću

0b. Obrazac Prijedloga na nacrt Izmjena i dopuna proračuna za Grad Hvar 2023-1

1) Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2023-1

2a) Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 2023-1

2b) Prilog obrazloženja Izmjena i dopuna Proračuna 2023-1

3) Odluka o načinu korištenja viška prihoda 2023-1

4) Izmjena programa socijalne skrbi 2023-1

5) Izmjena programa javnih potreba u kulturi 2023-1

6) Izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture 2023-1Nalozi za isplatu iz proračuna Grada Hvara od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine

Radi transparentnosti proračuna objavljujemo sve naloge za isplatu sa žiro računa Grada Hvara u 2022. godini. Zbog odredbi GDPR-a neki primatelji sredstava iz proračuna nisu navedeni imenom i prezimenom.

Tablicu s nalozima možete preuzeti OVDJE.

 Financijski izvještaj Grada Hvara za 1.-3./2023.

Financijski izvještaj Grada Hvara za 1.-3./2023.

Referentna stranica

BilješkeKratki vodič za građane kroz proračun Grada Hvara

S ciljem upoznavanja građana s najvažnijim informacijama vezanim uz proračun te davanja jednostavnih i sažetih odgovora na osnovna pitanja Grad Hvar i ove godine objavljuje vodič kroz proračun Grada Hvara.

Vodič u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Ovim vodičem glavni financijsko-planski dokument Grada predstavljen je na jednostavan način, građanima daje informacije o planovima trošenja proračunskih sredstva te im omogućuje da sudjeluju u realizaciji što kvalitetnijih gradskih usluga uključivanjem u gradski proračunski proces.Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

Bilješke Konsolidirani izvještaj Grad Hvar 2022

Konsolidirani_financijski_izvještaj_30509_GRAD HVAR_2022-12

REFERENTNA STRANICA KONSOLIDIRANI GRAD HVARIzvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2022.godinu

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2022.godinu možete vidjeti OVDJEGodišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

1. Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2022. godinu

2. Referentna stranica

3. Bilješke

4. Popis sudskih sporova u tijeku na dan 31. 12. 2022.

5. Rekapitulacija potencijalnih obveza po sudskim sporovima na dan 31. 12. 2022.

6. Popis ostalih ugovornih odnosaProračun Grada Hvara za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

1.) Proračun Grada Hvara za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu

2.a) Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2023.

2.b) Tablice prilog obrazloženju 2023.

3.) Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2023.

4.) Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2023.

5.) Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2023.

6.) Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2023.

7.) Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2023.

8.) Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. za Grad Hvar

9.) Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. za Grad Hvar

10.) Grad Hvar – Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godina

11. a) Grad Hvar – Zaključak o prihvaćanju Plana društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2023.

11. b) Plan društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2023.

12.) Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara za 2023.

13.) Program zajedničkog korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023.

 Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja proračuna Grada Hvara za 2023. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja proračuna Grada Hvara za 2023. godinu s pripadajućim programima možete preuzeti OVDJE.

 Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

1) Grad Hvar – Izmjena i dopuna Proračuna 1_ 2022

2) Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna 1_ 2022

3) Izmjena Plana 1_2022

4) Odluka o načinu korištenja višak prihoda prethodnih godina 1_2022

5) Izmjena Programa socijalne skrbi 1_ 2022

6) Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 1_2022

7) Izmjena Programa javnih potreba u sportu 1_2022

8) Izmjena Programa ostale udruge 1_2022

9a) Zaključak o Izmjeni Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2022

9b) Izmjena Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2022

10) Izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 1_2022

11) Izmjena Program građenja komunalne infrastrukture za 1_2022

12) Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 1_2022

 Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2022. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara sastoji se od:

  1. Polugodišnji izvještaj za 2022. godinu - Zaključak Gradskog vijeća
  2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.) – preuzeti OVDJE
  3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha, te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima – preuzeti OVDJE
  4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

 Javno savjetovanje: Nacrt proračuna Grada Hvara za 2023. godinu s projekcijama za 2024./2025. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2023. godinu s projekcijama za 2024./25. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2022. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

Dokumentacija za pregled i preuzimanje:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću – 2023

0. b Obrazac prijedloga na nacrt proračuna Grad Hvar – 2023

1. Grad Hvar_Nacrt proračuna 2023

2. a Obrazloženje proračuna 2023

2. b Prilog obrazloženju – tablični pregled

3. Odluka o izvršavanju proračuna 2023

4. Program socijalne skrbi 2023

5. Program javnih potreba u kulturi 2023

6. Program javnih potreba u sportu 2023

7. Program – ostale udruge 2023

8. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023

9. Program održavanja komunalne infrastrukture 2023

10. Plan obavljanja komunalnih djelatnosti 2023

 Savjetovanje s javnošću: Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15) Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./24. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 31. listopada 2022. godine u 23:59 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

0a. Obrazac savjetovanja s javnošću 2022.

0b. Obrazac prijedloga na Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022.

1. Nacrt Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022.

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna Grada Hvara za 2022.

3. Izmjena Plana 1-2022Financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022.

Financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 9. 2022.

Bilješke

Referentna stranicaKonsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2022.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje 1. 1. – 30. 6. 2022.

Referentna stranica

BilješkeFinancijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.

Financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 30. 6. 2022.

Bilješke

Referentna stranicaGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Godišnji izvještaj za 2021.godinu čini:

1. Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara od 24. 6. 2022.

2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunskih zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa

6. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021.

7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.Nalozi za isplatu iz proračuna Grada Hvara od 1. 1. do 31. 12. 2021. godine

Radi transparentnosti proračuna objavljujemo sve naloge za isplatu sa žiro računa Grada Hvara u 2021. godini.

Zbog odredbi GDPR-a neki primatelji sredstava iz proračuna nisu navedeni imenom i prezimenom.

Dokument možete preuzeti OVDJE.Vodič kroz proračun za građane

Grad Hvar i ove godine objavljuje Vodič kroz proračun Grada Hvara, s ciljem upoznavanja građana s najvažnijim informacijama vezanim uz proračun te davanja jednostavnih i sažetih odgovora na osnovna pitanja.

Vodič u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Ovim vodičem glavni financijsko-planski dokument Grada predstavljen je na jednostavan način, građanima daje informacije o planovima trošenja proračunskih sredstva te im omogućuje da sudjeluju u realizaciji što kvalitetnijih gradskih usluga uključivanjem u gradski proračunski proces.Izvješće o utrošenim sredstvima za financiranje djelatnosti ustanova, društava, klubova i ostalih udruga građana, 2016. – 2021.

Izvješće o utrošenim sredstvima za financiranje djelatnosti ustanova, društava, klubova i ostalih udruga građana iz proračuna Grada Hvara od 2016. do 2021. godine  možete preuzeti OVDJE.Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2021. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2021.g.

Referentna stranica

BiljeskeIzvješće o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Grada Hvara u 2021.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara možete preuzeti OVDJE.Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2021. godinu

Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2021.

Referentna stranica

Bilješke

Bilješke tablice: Popis sudskih sporova i drugih ugovornih odnosaProračun Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

2. Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2022.

3. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2022. (dio obrazloženja)

4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2022.

5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2022.

6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2022.

7. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2022.

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2022.

9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. za Grad Hvar

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. za Grad Hvar

11. a) Grad Hvar – Zaključak o prihvaćanju Plana društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2022.

11. b) Plan društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2022.

12. Program korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara za 2022. g.

13. Grad Hvar – Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godinaOd 6. prosinca počinje isplata božićnica hvarskim umirovljenicima

Na temelju članka 34. Statuta Grada Hvara („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 3/18 , 10/18 i 2/21) i Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021.godinu („Službeni glasnik Grada Hvara“, broj: 10/20, 6/21 i  9/21) gradonačelnik Grada Hvara dana 1. prosinca 2021. godine, donosi Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći (božićnice).

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć (božićnicu) u iznosu od 200 kuna imaju osobe sa stalnim prebivalištem na području grada Hvara (naselja: Hvar, Brusje, Velo Grablje, Malo Grablje, Milna, Zaraće, Sv. Nedjelja i Jagodna) i to:

  1. Umirovljenici (korisnici mirovine) kojima mirovina ne prelazi 3.400,00 kuna mjesečno.
  2. Osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu ni drugo stalno primanje.

Ako je više korisnika iste mirovine pravo na isplatu može ostvariti samo jedna osoba.

Jednokratna novčana pomoć će se isplaćivati iz sredstava proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sa računa 372 (pozicija 170  Plana) Programa 1023 – Socijalna skrb, Aktivnost A1023 01 Pomoći građanima i kućanstvima.

Za ostvarivanje prava potrebno je kao dokaz donijeti jedan od sljedećih dokumenata:

  1. umirovljenici (korisnici mirovina) s mirovinom do 3.400,00 kn: odrezak od mirovine iz 2021. godine ili rješenje o mirovini ne starije od 3 mjeseca ili potvrda HZMO o visini mirovine.
  2. osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu: potvrdu HZMO da nisu umirovljenici niti korisnici mirovine (potvrda ne smije biti starija od 30 dana).

Isplate će se vršiti na blagajni Grada Hvara na adresi: Ive Miličića 7 (zgrada Policije na Dolcu) sve radne dane u periodu od 6. do 31. prosinca 2021. u vremenu od 8.30 do 14.30 sati (pauza od 11.00  do 11.30 sati), osim 24. i 31. prosinca 2021. kada će se isplate vršiti u vremenu od 8.30 do 12.00 sati.

Osobe koje u navedenom periodu ne preuzmu sredstva nemaju pravo na naknadne isplate.Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./2024. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022. godinu s projekcijama za 2023./24. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2021. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

 

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću – 2022.

0.b Obrazac prijedloga na Nacrt proračuna Grada Hvara za 2022.

1. Nacrt Proračuna Grada Hvara za 2022.

2. Obrazloženje proračuna 2022.

3. Plan 2022.

4. Odluka o izvršavanju proračuna za 2022.

5. Program socijalne skrbi za 2022.

6. Program javnih potreba u kulturi 2022.

7. Program javnih potreba u sportu za 2022.

8. Program – ostale udruge 2022.

9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.

10. Program održavanja komunalne infrastrukture 2022.

11.a Zaključak o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 2022.

11.b Plan obavljanja komunalnih djelatnosti 2022.

12.Program korištenje sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina za 2022.

13. Odluka o načinu korištenja viškova prihoda prethodnih godina u 2022.

14. Zaključak – HGSS 2022.Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoji se od:

1. Polugodišnji izvještaj za 2021.godinu – Zaključak Gradskog vijeća

2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zalihe te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programaIzmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 6. sjednici održanoj 27. listopada 2021. donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu.

1. Izmjene i dopune proračuna 1_ 2021

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna proračuna 1_ 2021

3. Izmjena Plana 1_2021

4. Odluka o načinu korištenja viška prihoda prethodnih godina 1_2021

5. Izmjena Programa socijalne skrbi 1_ 2021

6. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi 1_2021

7. Izmjena Programa javnih potreba u sportu 1_2021

8. Izmjena Programa – ostale udruge civilnog društva 1_2021

9. Izmjena Program građenja komunalne infrastrukture 1_2021

10. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 1_2021

11. Izmjena Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 1_2021

12.a Zaključak o Izmjeni Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2021

12.b Izmjena Plana obavljanja komunalnih djelatnosti 1_2021Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2021. godinu sastoji se od:

1. Polugodišnji izvještaj za 2021. godinu – Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara

2. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablica 1. do 11.)

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

5. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programaKonačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020.

Konačno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Hvara za 2020. godinu možete preuzeti OVDJE.Odluka o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima

Odluku o naknadi članovima Gradskog vijeća Grada Hvara te njegovim radnim tijelima OVDJE.Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine

Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za razdoblje od 15. lipnja do 31. prosinca 2021. godine možete preuzeti OVDJE.Odluka o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu

Odluku o izmjeni i dopuni Programa socijalne skrbi Grada Hvara za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godinu

Program javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Hvara za 2021. godinu možete preuzeti OVDJE.Odluka o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova

Odluku o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova možete preuzeti OVDJE.Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2020. godinu sastoji se od:

1. Zaključka Gradskog vijeća Grada Hvara od 27. srpnja 2021. g.
2. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije te posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije (tablice od 1. do 11.)
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju proračunske zaliha te izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima – tablice uz izvještaj o izvršenju
4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
5. Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa
6. Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. g.
7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. g.Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastoji se od:Financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021.

Financijski izvještaj Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. sastoji se od:Financijski izvještaj Grada Hvara od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.

Financijski izvještaj Grada Hvara od 1. 1. do 31. 3. 2021. godine možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora Grada Hvara za 2020. godinu osim ugovora o javnoj nabavi

Sadržaj Registra ugovora Grada Hvara za 2020. godinu:

a) ugovori o zakupu javne površine za postavu štandova i b) ugovori o zakupu javne površine za postavu štekata

c) ugovori o djelu

d) ugovori o autorskom djelu

e) ugovori o stipendiranju

f) ugovori o kupoprodaji

g) ugovori za udruge

h) ugovor o zastupanju

i) ostali ugovoriKonsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

Referentna stranica

BilješkeIzvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2020.

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Hvara za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Hvara za 2020. možete preuzeti OVDJE.Bilješke Grada Hvara za financijski izvještaj 2020.

Bilješke Grada Hvara za financijski izvještaj 2020.  nalaze se OVDJE.FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTVA I UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE

FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA, DRUŠTVA I UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U PERIODU OD 2015. DO 2020. GODINE možete pronaći OVDJE.Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

Godišnji financijski izvještaj Grada Hvara za 2020. godinu

Referentna stranica

Bilješke

Popis sudskih sporova i drugih ugovornih odnosaVodič za građane kroz proračun Grada Hvara za 2021.

S ciljem upoznavanja građana s najvažnijim informacijama vezanim uz proračun te davanja jednostavnih i sažetih odgovora na osnovna pitanja, Grad Hvar objavljuje Vodič za građane kroz proračun Grada Hvara za 2021. godinu, koji možete preuzeti OVDJE.

Vodič na jednostavan način predstavlja glavni financijsko-planski dokument Grada, daje informacije o tome gdje se i na koji način planiraju trošiti proračunska sredstva te omogućuje građanima da sudjeluju u realizaciji što kvalitetnijih gradskih usluga uključivanjem u gradski proračunski proces.Proračun Grada Hvara za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

1. Proračun Grada Hvara za 2021.g. i projekcije za 2022. i 2023. godinu

2. Obrazloženje Proračuna Grada Hvara za 2021.

3. Plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna Grada Hvara za 2021. (dio obrazloženja)

4. Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2021.

5. Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2021.

6. Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2021.

7. Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2021.

8. Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2021.

9. Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. za Grad Hvar

10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. za Grad Hvar

11.a Zaključak o prihvaćanju Plana obavljanja komunalnih djelatnosti društva Komunalno Hvar d.o.o. za 2021.

11.b Plan obavljanja komunalnih djelatnosti Komunalno Hvar d.o.o. za 2021.

12. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izrađenih građevina u prostoru na području Grada Hvara za 2021.

13. Odluka o načinu korištenja viškova prethodnih godina

14. Zaključak o prihvaćanju Programa javnih potreba za obavljanje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja stanica Split na području Grada Hvara za 2021.Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja proračuna Grada Hvara za 2021. godinu

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja proračuna Grada Hvara za 2021. godinu s pripadajućim programima možete preuzeti OVDJE.Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021. godinu s projekcijama za 2022./23. godinu

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013 i 85/15), Grad Hvar na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću donosi Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021. godinu s projekcijama za 2022./23. godinu.

Javna rasprava (savjetovanje s javnošću) otvorena je do 30. studenoga 2020. godine u 15 sati, prijedlozi i primjedbe naslovljeni na Odsjek za proračun, financije i gospodarstvo zaprimaju se u pisarnici Grada Hvara, Milana Kukurina 2 ili putem e-mail adrese margita.petric-hraste@hvar.hr.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na poveznicama:

0.a Obrazac savjetovanja s javnošću 2021.

0.b Obrazac Prijedloga na Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021.

1. Nacrt proračuna Grada Hvara za 2021.

2. Obrazloženje proračuna za 2021.

3. Plan proračuna za 2021.

4. Odluka o izvršavanju proračuna 2021.

5. Program socijalne skrbi za 2021

6. Program JP u kulturi – 2021.

7. Program JP u sportu – 2021.

8. Program ostale udruge – 2021.

9. Program građenja KI – 2021.

10. Program održavanja KI – 2021.

11.a Zaključak o pometanju za 2021.

11.b Plan pometanja za 2021.

12. Program korištenja sredstava legalizacije – 2021.Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. – 2. izmjene

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 25. Statuta Grada Hvara (Službeni glasnik Grada Hvara br. 3/18 i 10/18) Gradsko vijeće Grada Hvara na 48. sjednici održanoj 27. listopada 2020. donijelo je Izmjene i dopune proračuna Grada Hvara za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu.

1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Hvara 2_2020

2. Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna 2_2020

3. Izmjena Plana 2-2020

4. Izmjena Progama socijalne skrbi 2_2020

5. Izmjena Program JP u kulturi 2_2020

6. Izmjena Programa JP u sportu 2_2020

7. Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna 2_2020

8.a Izmjena Programa izgradnje KI za 2_2020

8.b Prilog za Program izgradnje KI za 2_2020

9. Izmjena Programa održavanja KI za 2_2020

Protected with SiteGuarding.com Antivirus