Proračun Grada Hvara


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA,  TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017.POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU – klikni za preuzimanjeGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016.g. dostupan je OVDJE .REGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU OSIM UGOVORA U REGISTRU JAVNE NABAVE

Registar je dostupan OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2016.GODINUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

-          Godišnji financijski izvještaja Grada Hvara za 2016.godinu

-          Bilješke

-          Tablice uz obvezne bilješke

-          Obrazac UDJ

-          Referenta stranicaObavijest udrugama o obvezi dostave PROR-POT obrasca Gradu Hvaru

Obavještavamo sve neprofitne organizacije koje su tijekom 2016. godine primile sredstva za svoje aktivnosti iz Proračuna Grada Hvara, temeljem javnog natječaja za udruge ili na drugi način, da su sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), obveznici dostave „Izvještaja o potrošnji proračunskih sredstava“ na obrascu „PROR-POT“. Potpisan i pečatiran obrazac se dostavlja na Pisarnicu Grada Hvara (ured gradonačelnika) najkasnije do 1. ožujka 2017. godine. Obrazac možete preuzeti u nastavku.

PREUZMI OBRAZAC OVDJEVIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

1 PRORAČUN GRADA HVARA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

2 PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

3 ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

4 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

5 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

6 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

7 PROGRAM FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA HVARA ZA 2017. GODINU

8 PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU ZA GRAD HVAR

9 PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DDJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2017. GODINU ZA GRAD HVAR

10 ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA, ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA, ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I PROVOĐENJA SUSTAVNE AKCIJE D.D.D. ZA 2017. GODINU

11 PROGRAM KORIŠTENJE SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTUR NA PODRUČJU GRADA HVARA

12 ODLUKA O KAPITALNOJ POMOĆI ZA GRADNJU KOMUNALNIH VODENIH GRAĐEVINA ODVODNJE NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2017. GODINUGodišnji plan natječaja za financiranje projekata udruga na području Grada Hvara za 2017. godinu

  1. Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Hvara za 2017. godinu

 Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga

  1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u sportu s područja Grada Hvara
  2. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga u kulturi s područja Grada Hvara
  3. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga civilnog društva s područja Grada Hvara
  4. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Hvara za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata udruga osoba s invaliditetom


ODLUKA O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVU ZAVRŠNIH IZVJEŠTAJA UDRUGA“ ROK JE DO 31.01.2017.G.

Odluka o produženju roka za dostavu završnih izvjeptaja udrugaPRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.

-PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G. I PROJEKCIJE ZA 2018.G. I 2019.G.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2017.G.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU ( II IZMJENE)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018.GODINU ( II IZMJENE)

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA , TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA SOCIJALNE SRBI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2016.GODINU,

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU ZA GRAD HVAR

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2016.GODINU ZA GRAD HVAR.

 POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA RADI IZRADE PRORAČUNA GRADA HVAR ZA 2017.G. TE PROJEKCIJA ZA 2018.G. I 2019.G.

NAPOMENA:

  • Rok za dostavu podataka je 31.10.2016.g.
  • Poziv se ne odnosi na sportske udruge, udruge u kulturi te ostale udruge civilnog društva.  Sredstva za financiranje njihovih programa i djelovanja odobravati će se putem javnog natječaja nakon donošenja Proračuna Grada Hvara za 2017.godinu

Poziv za dostavu podataka za izradu Proračuna Grada Hvara za 2016. je dostupan OVDJE .POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

„ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU“

Sastoji se od dva dokumenta:

Zaključak Gradskog vijeća Grada Hvara o nedonošenju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

i

Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2016. godinuFINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA OD 01.01.-30.06.2016.G.

Obrasci izvještaja

Referentna stranica

BilješkeGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015.GODINU

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Hvara za 2015 dostupan je za preuzimanje.IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU“,

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2016.GODINU

 

 Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu

„Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2015. Godinu“ sastoji se od dva dokumenta:

-          Konsolidirano  financijsko izvješće Grada Hvara za 2015.godinu

-          BilješkeODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU GRADA HVARA

Odluka je dostupna OVDJEJAVNI NATJEČAJ ZA PROJEKTE UDRUGA SA PODRUČJA GRADA HVARA ZA 2016. GOD.

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA U SPORTU NA PODRUČJU GRADA HVARA ZA 2016. GOD.
REGISTAR SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA GRADA HVARA U 2015. GODINI ( Osim ugovora iz Registra javne nabave )

Registar je dostupan OVDJEPopis donacija

1. “Popis donacija i potpora i prijenosa sredstava iz proračuna Grada Hvara u razdoblju2011-2015. godina”

 Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

1. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u sportu sa područja grada Hvara”

2. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata udruga u kulturi sa područja grada Hvara”

3. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Hvara”

4. “Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Hvara za 2016. godinu namijenjenih financiranju projekata ostalih udruga osoba s invaliditetom”Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Hvara za 2016. godinu

1.  “Godišnji plan natječaja za financiranje projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Hvara za 2016. godinu”

 PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Grada Hvara

Pravilnik je dostupan OVDJEOBAVIJEST SVIM UDRUGAMA KOJE SU U 2015. GODINI PRIMILE DONACIJE IZ PRORAČUNA GRADA HVARA

Obavještavamo sve neprofitne organizacije ( udruge ) da sukladno čl. 14. Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija (NN 31/15), a koje su tijekom 2015.godine primili sredstva za svoje aktivnosti  iz Proračuna  Grada Hvara, da su dužni najkasnije do 01.ožujka 2016.godine podnijeti Gradu Hvaru Izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava za 2015.godinu,  na obrascu „PROR-POT“ ( obrazac je dan u nastavku).  Popunjavanje obrasca objašnjeno je u člancima 14., 15. i 16. navedenog Pravilnika.  Za nepodnošenje navedenog Izvještaja propisane su novčane kazne i te udruge neće biti u mogućnosti javiti se na natječaj za dodjelu sredstava iz Proračuna Grada Hvara u 2016.godini.

Navedeni Pravilnik dostupan je  ovdje, a obrazac „PROR-POT“ dostupan je ovdje.GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

Financijski izvjeŠtaji 2015 -  obrasci

Obrazac UDJ

BiljeŠke uz Izvještaje

Tablice uz obvezne BilješkeProračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Proračun Grada Hvara za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Hvara za 2016. godinu

Program socijalne skrbi Grada Hvara za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Hvara za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Hvara za 2016. godinu

Program financiranja ostalih udruga civilnog društva Grada Hvara za 2016. godinu

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORACUNA GRADA HVARA ZA 2016. GODINU

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 30. zakona o komunalnom gospodarstvu za 2016.godinuODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKI 2015.GODINU

Odluka o izmeni i dopuni Plana nabave

Tabelarni priokaz VI IZMJENE Plana nabaveIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

1) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU

2) ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

3) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

4) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

5) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

6)  ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA, UDRUŽENJA I DRUŠTAVA ZA 2015. GODINU

7) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU

8) ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANAKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU ZA GRAD HVAR

9) IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINUIzmjena Plana nabave za proračunsku 2015.godinu

Odluka o izmeni  plana nabave

Tabelarni prikaz V. IZMJENE Plana nabavePrijedlog Proračuna Grada Hvara za 2016

Prijedlog proračuna dostupan je OVDJEODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2015.GODINU

ODLUKA JE DOSTUPNA OVDJE

TABELARNI PRIKAZ DOSTUPAN JE OVDJEOBAVIJEST UDRUGAMA-UVRŠTENJE U PROGRAME JAVNIH POTREBA ZA 2016. PRORAČUNA GRADA HVARA

Služba za proračun i financije JUO Grada Hvara obavještava sve udruge koje svoje projekte i programe namjeravaju kandirati za financiranje iz sredstava proračuna Grada Hvar , da će natječaj /poziv biti objavljen po donošenju Proračuna Grada Hvara za 2016.godinu, vjerojatno tijekom siječnja 2016.godine.

Razlog promjeni načina odobravanja financijskih sredstva je da je Vlada Republike Hrvatske 05.03.2015.g. donijela Uredbu o kriterijima , mjerilima  i postupcima financiranja i  ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br. 26/15) koja obvezuje i jedinice lokalne samouprave prilikom odobravanja financijskih sredstava.Proces izrade plana razvojnih programa

Dokument je dostupan OVDJEProces izrade i donošenja proračuna

Dokument je dostupan OVDJEPOLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015 GODINU

Izvještaj je dostupan OVDJEGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014 GODINU

Izvještaj je dostupan OVDJEOdluka o izmjeni plana nabave

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE II

Tabelarni priokaz II IZMJENE Plana nabaveDONACIJE, POTPORE, FINANCIRANJE DJELATNOSTI USTANOVA , UDRUGA, DRUŠTAVA U RAZDOBLJU 2010-2014 GODINA

Dokument je dostupan OVDJEKAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA IZ PRORAČUNA GRADA HVARA U RAZDOBLJU 2010-2014 GODINA

Dokument je dostupan OVDJEPRORAČUN GRADA HVARA ZA 2015 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016 I 2017 GODINU

PRORACUN GRADA HVARA ZA 2015 GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016 I 2017 GODINU

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA , TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2015. GODINU

PROGRAM FINANCIRANJA OSTALIH UDRUGA, UDRUŽENJA I DRUŠTAVA U 2015. GODINI

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU ZA GRAD HVAR

PROGRAM GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOST IZ ČLANKA 30. ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2015. GODINU ZA GRAD HVAR

ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU PLANA POMETANJA, ČIŠĆENJA I PRANJA GRADA, ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA, ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA OBALNOG POJASA, ODVOZA OTPADA S PAKLENIH OTOKA, ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE I ODRŽAVANJA SUSTAVA OBORINSKIH VODA ZA 2015. GODINUPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2015. GODINU

Plan nabave dostupan je OVDJEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA 2014.GODINU

Bilješke

Konsolidirani financijski izvještaj Grada Hvara za 2014. godinuGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014.GODINE

 PRIVREMENO FINANCIRANJE GRADA HVARA OD 01.01.2015. DO 31.03.2015.

ODLUKA O IZVRSAVANJU ODLUKE O FINANCIRANJU POSLOVA FUNKCIJA I PROGRAMA GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 01 SIJECNJA DO 31 OZUJKA 2015 GODINE

ODLUKA O PRIVREMENOM FINANCIRANJU POSLOVA FUNKCIJA I PROGRAMA GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 1 SIJECNJA DO 31 OZUJKA 2015 GODINE

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 1 SIJECNJA DO 31 OZUJKA 2015 GODINE

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 1 SIJECNJA DO 31 OZUJKA 2015 GODINE

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA RAZDOBLJE OD 1 SIJECNJA DO 31 OZUJKA 2015 GODINEIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014. GODINU – TREĆA IZMJENA

IZMJENE I DOPUNE PRORACUNA GRADA HVARA ZA 2014 GOD I PROJEKCIJE ZA 2015 I 2016 GODINU III IZMJENE

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA HVARA ZA 2014 GODINU

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA HVARA ZA 2014 GODINU

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ CL 30 ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2014 GODINU ZA GRAD HVAR

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ CL 22 ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU ZA 2014 GODINU ZA GRAD HVAR

ODLUKA O IZMJENI PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI GRADA HVARA ZA 2014 GODINU

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, TE RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA HVARA ZA 2014.GODINU-III IZMJENAObavijest udrugama o obvezi upisa u Registar neprofitnih organizacija

Obavještavamo sve udruge koje dobivaju sredstva iz gradskog proračuna da su se dužne upisati u Registar neprofitnih organizacija jer neće biti u mogućnosti dobiti sredstva iz Proračuna Grada Hvara za 2015. godinu.

Tekst obavijesti u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Protected with SiteGuarding.com Antivirus