Kontakti


GRADONAČELNIK

Rikardo Novak, gradonačelnik Grada Hvara

  • tel:021 741-608
  • fax:021 681-738
  • mob:098 286 032
  • e-mail:rikardo.novak@hvar.hr

Ul. Milana Kukurina 2

21450 Hvar

ZAMJENIK GRADONAČELNIKA

Kuzman Novak ,mag.pol., zamjenik gradonačelnika Grada Hvara

  • tel:021 741-608
  • fax:021 681-738
  • mob:091 573 1769
  • e-mail:kuzman.novak@hvar.hr

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

E-mail: procelnik@hvar.hrODSJEK ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I LOKALNU SAMOUPRAVU GRADA

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur., voditeljica Odsjeka

Marko Jeličić, mag.iur., viši savjetnik za imovinske i pravne poslove – pomoćnik voditelja Odsjeka

Jakica Tudor, viša referentica za uredsko poslovanjeODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I GOSPODARSTVO

 

-          voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

 

Slavko Šarić, stručni suradnik za proračun i financije

Marica Zaninović, referentica za financije i blagajničko poslovanje

Mladen Lučić, referent za komunalnu i druge naknade

Mirjana Pavičić, viša referentica za gospodarstvo

Marija Bibić, referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknadeODSJEK ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA, EUROPSKE FONDOVE I JAVNU NABAVU

Email: urbanizam@hvar.hr

-          voditelj Odsjeka za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, europske fondove i javnu nabavu

Ita Pavičić, dipl. inž. arh., viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica voditelja Odsjeka

Šime Šurjak, dipl. inž. građ., viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

 

Melita Tudor, mag. inž. arh., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

Jerina Ćurin, dipl. polit., viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske unije (EU)

Juraj Zaninović, dipl. inž. agr., viši referent za komunalno gospodarstvo

 

Dežurni broj komunalnog redarstva

  • Mob. 091 600 2117

Mateo Šepić, viši referent za komunalno redarstvo – koordinator

Goran Stojanović, referent – komunalni redar

Dinko Ćurin, referent – komunalni redar

Stjepan Tudor, referent – komunalni redar

 

Marin Lacman, referent – prometni redar

Krešimir Marušić, referent – prometni redar

 

Prošperino Zaninović, referent – komunalni izvidnik

Kuzma Bracanović, referent – komunalni izvidnikODSJEK ZA KULTURU I ODNOSE S JAVNOŠĆU

Katija Vučetić, dipl. nov., voditeljica Odsjeka

Protected with SiteGuarding.com Antivirus