Kontakti


GRADONAČELNIK

Rino Budrović, dipl. ing., gradonačelnik Grada Hvara

- See more at: http://www.hvar.hr/portal/gradonacelnik/#sthash.QBJlxhNr.dpuf

Ul. Milana Kukurina 2

21450 Hvar

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA

Ivana Tudor, zamjenica gradonačelnika Grada Hvara

 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA HVARA

E-mail: procelnik@hvar.hrSLUŽBA TAJNIŠTVA

Liljana Caratan Lukšić, dipl. iur ,voditeljica službe tajništva-tajnik grada

Marin Vranković, dipl. iur.  viši savjetnik za imovinske i pravne poslove

Jakica Tudor, viša referentica za upravne posloveSLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

XXXXe dipl.oec., voditeljica službe

XXXX ,  viši savjetnik za proračun i financije- pomoćnik voditelja

Marica Zaninović, viša referentica za financije i blagajničko poslovanje

XXXX , viši referent za komunalnu i druge naknadeSLUŽBA ZA GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE IMOVINOM GRADA

XXXX, dipl. iur. , voditeljica službe

Mirjana Pavičić, viša referentica za gospodarstvo

Marija Bibić, viša referentica za javne površine, spomeničku rentu i druge naknade

 SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

SLUŽBA ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA

XXXX dipl.ing.građ., voditelj Službe za komunalne djelatnosti, prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Ita Pavičić, dipl.ing. arh., Viša savjetnica za prostorno uređenje, graditeljstvo i uređenje grada – pomoćnica voditelja

Juraj Zaninović, dipl.ing.agr., samostalni upravni referent za komunalno gospodarstvo

Melita Tudor, mag.ing.arh. Viša stručna suradnica za graditeljstvo, zaštitu okoliša i poslove Europske Unije (EU)

Šime Šurjak, dipl.inž.građ, Viši savjetnik za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo

Mateo Šepić, viši referent za komunalno redarstvo- koordinator

Goran Stojanović, referent- komunalni redar

Dinko Ćurin, referent- komunalni redar

Stjepan Tudor, referent- komunalni redar

Dežurni brojevi komunalnog redarstva

  • Mob: 091 600 2117

Prošperino Zaninović, referent- komunalni izvidnik

Kuzma Bracanović, referent- komunalni izvidnik

Marin Lacman, referent- prometni redar

Krešimir Marušić , referent- prometni redarSLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Katija Vučetić – Voditeljica Službe za društvene djelatnosti

Protected with SiteGuarding.com Antivirus