Javna nabava


Deseta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 10. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Deveta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 9. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Osma izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Sedma izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Šesta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Peta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 5. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Četvrta izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 4. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikaz ugovora o javnoj nabavi od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine možete preuzeti OVDJE.



Treća izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 3. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Druga izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2021. s tabelarnim prikazom



Prva izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu

Prva izmjena Plana nabave za 2021. – tabelarni prikaz



Odluka o Planu nabave za proračunsku 2021. godinu

11. 1. 2021.

Odluku o Planu nabave za proračunsku 2021. godinu s Tabelarnim prikazom Plana nabave možete preuzeti OVDJE.



Deveta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Deveta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazom



Osma izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2020. s tabelarnim prikazom



Sedma izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazom



Šesta izmjena plana javne nabave

Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazom



Peta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 5. izmjeni Plana nabave 2020. s tabelarnim prikazom



Četvrta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 4. izmjeni Plana nabave 2020. s tabelarnim prikazom



Treća izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 3. izmjeni Plana nabave s tabelarnim prikazom



Druga izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazom



Izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazom



Plana nabave za 2020. godinu

Plan nabave možete preuzeti OVDJE.



Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikaz ugovora o javnoj nabavi/narudžbenica i okvirnih sporazuma od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine možete preuzeti OVDJE.

 



Odluka o planu nabave za 2019. godinu

- Odluka o planu nabave za 2019. godinu

- Tabelarni prikaz plana nabave za 2019. godinu.



TABELARNI PRIKAZ UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA GRADA HVARA OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE

Tabelarni prikaz dostupan je OVDJE



NATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA HVARA U RAZDOBLJU 2018.g.-2022.g.

- Dokumentacija za natječaj



Odluka o Planu nabave za proračunsku 2018. godinu

Odluka je dostupna OVDJE



Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Preuzmite izvješće OVDJE



IZMJENA PLANA JAVNE NABAVE

Izmjena PJN 27.12.2017.

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g – IZMJENA 10. MJESEC



Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena, 05.12.’17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.

Tabelarni prikaz  -Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.



Pravilnik o jednostavnoj nabavi – Grad Hvar

Pravilnik je dostupan OVDJE



Odluka o izmjeni i dopuni Plana Javne Nabave 5. izmjena 20.10.`17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana J.N. 5. izmjena 20.10.`17.

Tabelarni prikaz  – Odluka o izmjeni i dopuni Plana J.N. 5. izmjena 20.10.`17.



Poziv za dostavu ponude sanacija sat kula 2 faza 2017.

Poziv je dostupan OVDJE



Izmjena i dopuna Javne nabave br. 4

Odluka Plana nabave za 2017.g IV izmjena

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g IV izmjena



Obajva poziva za dostavu ponude rekonstrukcija svoda i terase crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan OVDJE



Poziv za dostavu ponude – Izgradnja ceste Ograde Os3

Poziv je dostupan OVDJE



Popis gradskih subjekata s kojima grad ne može skapati ugovore

Dokument je dostupan OVDJE



Odluk o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem čl. 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Grad Hvar objavljuje Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave ( OVDJE )



Treća izmjena i dopuna plana nabave Grada Hvara.

Objava izmjene i dopune plana nabave 3 / 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017. g . III izmjena



Popis gospodarskih subjekata s kojima Grad Hvar ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi

Dokument je dostupan OVDJE



Poziv za dostavu ponude elektro materijala i ostalih svari

Poziv je dostupan OVDJE



Objava izgradnja ceste Rudan Roić 2 faza

Objava je dostupna OVDJE



Poziv za dostavu ponude – Postava tankoslojnog asfalta na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJE



Poziv za dostavu ponude – Izgradnja javne površne Boćališta na Vrisku 3. faza

Poziv je dostupan OVDJE



JAVNA NABAVA – IZMJENE I DOPUNE

Objava izmjene i dopune plana nabave 2 – 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g. II izmjena



Održavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa

Dokument je dostupan OVDJE



Izmjene i dopune plana nabave 1-2017.

Izmjene i dopune plana nabave dostupne su OVDJE



Uređenje betonske šetnice A.T. Petrića

Poziv za Javnu nabavu dostupan je OVDJE



Poziv za rekonstrukciju mosta na šetalištu AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJE



Poziv za popločanje šetnice AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJE





Protected with SiteGuarding.com Antivirus