Javna nabava


Prva izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2021. godinu

Prva izmjena Plana nabave za 2021. – tabelarni prikazOdluka o Planu nabave za proračunsku 2021. godinu

11. 1. 2021.

Odluku o Planu nabave za proračunsku 2021. godinu s Tabelarnim prikazom Plana nabave možete preuzeti OVDJE.Deveta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Deveta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazomOsma izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 8. izmjeni Plana nabave za 2020. s tabelarnim prikazomSedma izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 7. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazomŠesta izmjena plana javne nabave

Odluka o 6. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazomPeta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 5. izmjeni Plana nabave 2020. s tabelarnim prikazomČetvrta izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 4. izmjeni Plana nabave 2020. s tabelarnim prikazomTreća izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 3. izmjeni Plana nabave s tabelarnim prikazomDruga izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 2. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazomIzmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Odluka o 1. izmjeni Plana nabave za 2020. godinu s tabelarnim prikazomPlana nabave za 2020. godinu

Plan nabave možete preuzeti OVDJE.Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikaz ugovora o javnoj nabavi/narudžbenica i okvirnih sporazuma od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine možete preuzeti OVDJE.

 Odluka o planu nabave za 2019. godinu

- Odluka o planu nabave za 2019. godinu

- Tabelarni prikaz plana nabave za 2019. godinu.TABELARNI PRIKAZ UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA GRADA HVARA OD 01.01. DO 31.12.2017.GODINE

Tabelarni prikaz dostupan je OVDJENATJEČAJ ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU GRADA HVARA U RAZDOBLJU 2018.g.-2022.g.

- Dokumentacija za natječajOdluka o Planu nabave za proračunsku 2018. godinu

Odluka je dostupna OVDJEIzvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Preuzmite izvješće OVDJEIZMJENA PLANA JAVNE NABAVE

Izmjena PJN 27.12.2017.

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g – IZMJENA 10. MJESECOdluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena, 05.12.’17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.

Tabelarni prikaz  -Odluka o izmjeni i dopuni Plana JN, 7. izmjena 05.12.`17.Pravilnik o jednostavnoj nabavi – Grad Hvar

Pravilnik je dostupan OVDJEOdluka o izmjeni i dopuni Plana Javne Nabave 5. izmjena 20.10.`17

Odluka o izmjeni i dopuni Plana J.N. 5. izmjena 20.10.`17.

Tabelarni prikaz  – Odluka o izmjeni i dopuni Plana J.N. 5. izmjena 20.10.`17.Poziv za dostavu ponude sanacija sat kula 2 faza 2017.

Poziv je dostupan OVDJEIzmjena i dopuna Javne nabave br. 4

Odluka Plana nabave za 2017.g IV izmjena

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g IV izmjenaObajva poziva za dostavu ponude rekonstrukcija svoda i terase crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Izgradnja ceste Ograde Os3

Poziv je dostupan OVDJEPopis gradskih subjekata s kojima grad ne može skapati ugovore

Dokument je dostupan OVDJEOdluk o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem čl. 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Grad Hvar objavljuje Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave ( OVDJE )Treća izmjena i dopuna plana nabave Grada Hvara.

Objava izmjene i dopune plana nabave 3 / 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017. g . III izmjenaPopis gospodarskih subjekata s kojima Grad Hvar ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi

Dokument je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude elektro materijala i ostalih svari

Poziv je dostupan OVDJEObjava izgradnja ceste Rudan Roić 2 faza

Objava je dostupna OVDJEPoziv za dostavu ponude – Postava tankoslojnog asfalta na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Izgradnja javne površne Boćališta na Vrisku 3. faza

Poziv je dostupan OVDJEJAVNA NABAVA – IZMJENE I DOPUNE

Objava izmjene i dopune plana nabave 2 – 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g. II izmjenaOdržavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa

Dokument je dostupan OVDJEIzmjene i dopune plana nabave 1-2017.

Izmjene i dopune plana nabave dostupne su OVDJEUređenje betonske šetnice A.T. Petrića

Poziv za Javnu nabavu dostupan je OVDJEPoziv za rekonstrukciju mosta na šetalištu AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za popločanje šetnice AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJEIzrada i ugradba zaštitne ograde na nog. igralištu u Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEObjava poziva Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEObjava poziva za radove iskopa, postavljanja kabela i dr. u gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEPoziv na dostavu ponude-usluga savjetovanjau upravljanju projektom Hvar-Tvrđava kulture

Poziv je dostupan OVDJEREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.GODINE

Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikazPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2017. GODINU

  Plan nabave za proračunsku 2017. godinu

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.godinuVIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.Poziv za dostavu ponude Ograde Os -3 2016.

Poziv je dostupan OVDJEIzmjene plana nabave.

Izmjene plana javne nabave

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIIPoziv za dostavu ponude idejno rješenje Sportski centar 2016

Poziv je dostupan OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus