Javna nabava


Izmjena i dopuna Javne nabave br. 4

Odluka Plana nabave za 2017.g IV izmjena

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g IV izmjenaObajva poziva za dostavu ponude rekonstrukcija svoda i terase crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Izgradnja ceste Ograde Os3

Poziv je dostupan OVDJEPopis gradskih subjekata s kojima grad ne može skapati ugovore

Dokument je dostupan OVDJEOdluk o provedbi postupka jednostavne nabave

Temeljem čl. 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16)

Grad Hvar objavljuje Odluku o provedbi postupka jednostavne nabave ( OVDJE )Treća izmjena i dopuna plana nabave Grada Hvara.

Objava izmjene i dopune plana nabave 3 / 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017. g . III izmjenaPopis gospodarskih subjekata s kojima Grad Hvar ne može sklapati ugovore o javnoj nabavi

Dokument je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude elektro materijala i ostalih svari

Poziv je dostupan OVDJEObjava izgradnja ceste Rudan Roić 2 faza

Objava je dostupna OVDJEPoziv za dostavu ponude – Postava tankoslojnog asfalta na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude – Izgradnja javne površne Boćališta na Vrisku 3. faza

Poziv je dostupan OVDJEJAVNA NABAVA – IZMJENE I DOPUNE

Objava izmjene i dopune plana nabave 2 – 2017

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.g. II izmjenaOdržavanje uređenih zelenih površina obalnog pojasa

Dokument je dostupan OVDJEIzmjene i dopune plana nabave 1-2017.

Izmjene i dopune plana nabave dostupne su OVDJEUređenje betonske šetnice A.T. Petrića

Poziv za Javnu nabavu dostupan je OVDJEPoziv za rekonstrukciju mosta na šetalištu AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za popločanje šetnice AT Petrića

Poziv je dostupan OVDJEIzrada i ugradba zaštitne ograde na nog. igralištu u Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEObjava poziva Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEObjava poziva za radove iskopa, postavljanja kabela i dr. u gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEPoziv na dostavu ponude-usluga savjetovanjau upravljanju projektom Hvar-Tvrđava kulture

Poziv je dostupan OVDJEREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.GODINE

Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikazPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2017. GODINU

  Plan nabave za proračunsku 2017. godinu

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.godinuVIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.Poziv za dostavu ponude Ograde Os -3 2016.

Poziv je dostupan OVDJEIzmjene plana nabave.

Izmjene plana javne nabave

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIIPoziv za dostavu ponude idejno rješenje Sportski centar 2016

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude cesta Pais Ul Rudan-Roić 2016

Poziv je dostupan  OVDJE

 Poziv za dostavu ponude asfaltiranje ceste Velo Grablje

Poziv je dostupan OVDJEIzmjene Plana javne nabave Grada Hvara br. 6.

Izmejene plana nabave br. 6

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIPoziv za dostavu ponude obnova Palače Vukašinović- Radošević

Poziv je dostupan ovdje:

Poziv za dostavu ponude obnova Palače Vukašinović- RadosevićPoziv za dostavu ponude rekonstrukciju crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan ovdje:

Poziv za dostavu ponude rekon. crkve Sv. Ivana

Poziv za dostavu ponude sanacija sat kula 1 fazaIzmjena i dopuna plana javne nabava br. V

Izmjena i dopuna plana javne nabava br. V

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave-izmjena VPoziv za dostavu ponude izgradnja poljskog puta Spile 2016.

Poziv je dostupan OVDJE.Izmjene plana nabave

Izmjena plana nabave IV

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena IVObjava registra ugovora javne nabave za razdoblje od 01. 01. do 30.06. 2016

Registar Ugovora 01.01.- 30.06.16 tablica

Registar ugovora o javnoj nabavi 1.01 od 31.07.2016.3. Izmjena plana javne nabave Grada Hvara

Tabelarni prikaz 2016. Plana nabave izmjena III

Zaključak o izmjeni plana nabave IIIODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU- II izmjene

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU- II izmjene, a sastoji se od dva dokumenta:

-          Odluka o izmjeni plana nabave za proračunsku 2016.godinu dostupna je OVDJE

-          Tabelarnog prikaza Plana nabave dosupan je OVDJEPoziv za dostavu ponude za elektro materijal i stupove javne rasvjete i drugo

Poziv je dostupan OVDJE .Poziv za dostavu ponude uklanjanja obraštaja Fortica II faza 2016

Poziv je dostupan OVDJENatječaj za mjesto Direktora Odvodnja d.o.o.

Natječaj je dostupan OVDJE

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br:25,od 23.ožujka 2016. godine. Rok za prijavu teče od dana objave u NN.Poziv za dostavu ponudu uređenja Šetališta Antuna Tomislava Petraića IV faza

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude Boćalište Vrisak II faza 2016

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude za građevinske radove i postavljanje javne rasvjete u gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJENatječaj za radno mjesto prometnog redara – Hvar

Natječaj je dostupan  OVDJEJavni poziv – Asfaltiranje – Grad Hvar

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponuda – Zidarski radovi na gradskoj tvrđavi Fortica, ev. br. nabave 79

Poziv je dostupan OVDJEPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU i REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OD 01.01.-31.12.2015.G.

“PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU” dostupan je OVDJE , a “REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OD 01.01.-31.12.2015.G.” OVDJEPoziv za izradu dokumetacije i konzaltnig usluga za izgradnju groblja Kruvenica

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude izgradnja potpornog zida Sutiska 2015

Poziv je dostupan  OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus