Javna nabava


Izrada i ugradba zaštitne ograde na nog. igralištu u Hvaru

Poziv je dostupan OVDJEObjava poziva Asfaltiranje na raznim lokacijama u Gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEObjava poziva za radove iskopa, postavljanja kabela i dr. u gradu Hvaru

Objava je dostupna OVDJEPoziv na dostavu ponude-usluga savjetovanjau upravljanju projektom Hvar-Tvrđava kulture

Poziv je dostupan OVDJEREGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.GODINE

Registar ugovora o javnoj nabavi

Tabelarni prikazPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2017. GODINU

  Plan nabave za proračunsku 2017. godinu

Tabelarni prikaz Plana nabave za 2017.godinuVIII Izmjena Plana nabave 2016.

Odluka 

Tabelarni prikaz VIII Izmjena Plana nabave 2016.Poziv za dostavu ponude Ograde Os -3 2016.

Poziv je dostupan OVDJEIzmjene plana nabave.

Izmjene plana javne nabave

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIIPoziv za dostavu ponude idejno rješenje Sportski centar 2016

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude cesta Pais Ul Rudan-Roić 2016

Poziv je dostupan  OVDJE

 Poziv za dostavu ponude asfaltiranje ceste Velo Grablje

Poziv je dostupan OVDJEIzmjene Plana javne nabave Grada Hvara br. 6.

Izmejene plana nabave br. 6

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena VIPoziv za dostavu ponude obnova Palače Vukašinović- Radošević

Poziv je dostupan ovdje:

Poziv za dostavu ponude obnova Palače Vukašinović- RadosevićPoziv za dostavu ponude rekonstrukciju crkve Sv. Ivana

Poziv je dostupan ovdje:

Poziv za dostavu ponude rekon. crkve Sv. Ivana

Poziv za dostavu ponude sanacija sat kula 1 fazaIzmjena i dopuna plana javne nabava br. V

Izmjena i dopuna plana javne nabava br. V

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave-izmjena VPoziv za dostavu ponude izgradnja poljskog puta Spile 2016.

Poziv je dostupan OVDJE.Izmjene plana nabave

Izmjena plana nabave IV

Tabelarni prikaz 2016 Plana nabave izmjena IVObjava registra ugovora javne nabave za razdoblje od 01. 01. do 30.06. 2016

Registar Ugovora 01.01.- 30.06.16 tablica

Registar ugovora o javnoj nabavi 1.01 od 31.07.2016.3. Izmjena plana javne nabave Grada Hvara

Tabelarni prikaz 2016. Plana nabave izmjena III

Zaključak o izmjeni plana nabave IIIODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU- II izmjene

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU- II izmjene, a sastoji se od dva dokumenta:

-          Odluka o izmjeni plana nabave za proračunsku 2016.godinu dostupna je OVDJE

-          Tabelarnog prikaza Plana nabave dosupan je OVDJEPoziv za dostavu ponude za elektro materijal i stupove javne rasvjete i drugo

Poziv je dostupan OVDJE .Poziv za dostavu ponude uklanjanja obraštaja Fortica II faza 2016

Poziv je dostupan OVDJENatječaj za mjesto Direktora Odvodnja d.o.o.

Natječaj je dostupan OVDJE

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama br:25,od 23.ožujka 2016. godine. Rok za prijavu teče od dana objave u NN.Poziv za dostavu ponudu uređenja Šetališta Antuna Tomislava Petraića IV faza

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude Boćalište Vrisak II faza 2016

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude za građevinske radove i postavljanje javne rasvjete u gradu Hvaru

Poziv je dostupan OVDJENatječaj za radno mjesto prometnog redara – Hvar

Natječaj je dostupan  OVDJEJavni poziv – Asfaltiranje – Grad Hvar

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponuda – Zidarski radovi na gradskoj tvrđavi Fortica, ev. br. nabave 79

Poziv je dostupan OVDJEPLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU i REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OD 01.01.-31.12.2015.G.

“PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016.GODINU” dostupan je OVDJE , a “REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI OD 01.01.-31.12.2015.G.” OVDJEPoziv za izradu dokumetacije i konzaltnig usluga za izgradnju groblja Kruvenica

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude izgradnja potpornog zida Sutiska 2015

Poziv je dostupan  OVDJEPoziv za dostavu ponude Boćalište Vrisak 2015

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude za adaptaciju mrtvačnice na Grasdskom groblju

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za nadmetanje za Digitalno kino

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za dostavu ponude arheološki radovi Arsenal 2015

Poziv je dostupan OVDJENatječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj godini 2015/2016

Natječaj je dostupan OVDJE

OBRAZAC izjava o neprimanju druge stipendije

OBRAZAC zamolba za stipendiju

IZJAVA o sastavu kućne zajednicePoziv za dostavu ponude za rekonstrukciju Palače Vukašinović- Radošević 2015

Poziv je dostupan OVDJEPoziv za 12. sjednicu GV-a Hvar

Poziv je dostupan OVDJENatječaj za Održavanje nerazvrstanih cesta

Grad Hvar provodi natječaj za održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Hvara za razdoblje 2015.-2017. Natječaj se provodi postupkom prikupljanja ponuda, a dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti OVDJEPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE- Izgradnja poljskog puta Spile 2015.pdf

Poziv je dostupan OVDJE .Odluka o dopuni Plana nabave za 2015.godinu

Odluku preuzmite OVDJE

Tabelarni prikaz preuzmite OVDJEObjava poziva na nadmetanje za postupak opskrba električnom energijom

Poziv na nadmetanje za postupak Opskrba električnom energijom, objavljeno pod brojem objave 2015/S 002-0027447, možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr     i     www.javnanadmetanja.com.REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2015.g. DO 30.06.2015.g.

Registar Ugovora 01 01 do 30 06 2015 tablica

Registar ugovoraOdluka o izmjeni plana nabave

ODLUKA O IZMJENI PLANA NABAVE II

Tabelarni priokaz II IZMJENE Plana nabaveODLUKA O IZMJENI I DOPUNI PLANA NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2015.GODINU – I IZMJENA

Tekst Odluke dostupan je OVDJE.

Tabelarni prikaz Plana nabave dostupan je OVDJE.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZELENI OTOCI

Poziv je dostupan OVDJEPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE ASFALTIRANJE PROMETNICA GRADA HVARA 2015.

Poziv je dostupan OVDJEPOZIV ZA DOSTAVU PONUDE, SANACIJA NAKON URUŠAVANJA CRKVE SV. IVANA, 2015

Poziv je dostupan OVDJE

Protected with SiteGuarding.com Antivirus